top of page

AVG Privacy beleid - ESTRELLA

Estrella, gevestigd aan Orteliusstraat 336H,1056PS Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Estrella
https:/www.astridboogaart.nl
Orteliusstraat 336H,1056PS Amsterdam

06- 4121 8496

 

Verwerking persoonsgegevens

Estrella verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Estrella verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

 • Persoonlijke thema’s ten behoeve van het inhoudelijk vormgeven van de retraites

 • Gezondheid t.b.v. de massages.

Bij het eerste bezoek wordt een anamnese afgenomen om de behandeling te kunnen bepalen en mogelijke contra-indicaties in beeld te brengen. Na afloop van elke behandeling worden in je persoonlijke dossier aantekeningen gemaakt. Dit dossier is alleen door de masseur inzichtelijk en wordt digitaal opgeslagen in een beveiligde omgeving.

 

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

 

Estrella verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van betalingen

 • Verzenden van de digitale nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening

 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

 •  

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Estrella neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Estrella )tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Estrella bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je cliënt en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Klantenbestand

 

Reden Personalia:

 • Afhandeling betalingen

 • Verzending nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening

 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

 • Mijn diensten te kunnen leveren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Estrella verstrekt persoonsgegevens uitsluitend na jouw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Estrella gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:

 • TransIP / WIX: Voor het hosten van de Website.

 • Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven en verjaardagskaarten.

 • E-boekhouden: voor het maken van facturen

 • Sara Salonsoft

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 

Estrella gebruikt cookies. Zie voor hiervoor de actuele informatie op onze website https://www.astridboogaart.nl/cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf via de nieuwsbrief je persoonsgegevens corrigeren of verwijderen of je kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen via het contractformulier. Estrella zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Estrella zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Estrella wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Estrella neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

bottom of page